© DIPEx 

Förklarar hur hans familj är ovillig att tala om saker som rör livets slutskede.

Och jag tror att en av svårigheterna med att vara sjuk eller att ställas inför osäkerheten, är att familjen tycker att det är väldigt svårt. Men jag behöver tala om det faktum att jag vill att tillgångar och pengar ska stå i min frus namn, att jag vill att vi flyttar, jag vill få ordning på saker så bra som möjligt ... [och] det här är inte saker som familjen vill tala om, så det finns en liten svårighet där. Jag tror ... familjer låtsas som att ingenting händer och att allt är normalt och man kan framställas som ganska morbid, när det i själva verket handlar om att vara organiserad. Det är svårt, men gäller naturligtvis många sjukdomar, det här är inte specifikt för hjärtsvikt.