Många människor med hjärtsvikt har en mängd frågor om hur de mår efter diagnosen och hur tillståndet kan påverka deras liv. Den här webbplatsen innehåller information och tips om hur man lever med hjärtsvikt och hanterar sina känslor och relationer, men ibland kan det vara bra att ta upp sådana känslor med sjukvårdspersonal.

Efter att jag fått diagnosen hjärtsvikt har jag känt mig deprimerad.
Vad finns det för hjälp att få?

Depression och oro är mycket vanligt hos personer som nyligen har diagnostiserats med hjärtsvikt. Om känslorna kvarstår kan det hjälpa att tala med din läkare. Din läkare kan kanske hjälpa dig att acceptera diagnosen, anpassa din livsstil efter dina behov och rekommendera rådgivning för dig om det skulle behövas. Dina läkemedel kan behöva anpassas eller ändras.

Kan jag fortfarande ha sexuellt umgänge?
Precis som du bör undvika vissa mycket ansträngande aktiviteter, när du har fått diagnosen hjärtsvikt, kan du behöva ändra på dina sexuella vanor. Det behöver inte betyda att du måste upphöra helt med att ha sex, men din läkare/sjuksköterska kan ge dig råd om vilken nivå av sexuell aktivitet som är lämplig för dig. Det kan också hända att du inte är så intresserad av sex, vilket kan bero på att du känner av ångest eller depression som orsakats av din hjärtsvikt. Kom ihåg att ta upp detta med din läkare eller sjuksköterska. Män kan ha problem med att få erektion (impotens) och detta kan bero på hjärtsvikten eller hjärtsviktsläkemedlen. Var inte generad över att prata om detta med din läkare. Det finns effektiv medicinsk behandling för detta tillstånd.