I de flesta fall kan hjärtsvikt behandlas adekvat och kontrolleras så att du kan fortsätta att arbeta heltid eller deltid. Din speciella situation är beroende av orsaken till och svårighetsgraden av din hjärtsvikt, liksom kraven på ditt jobb. Din läkare eller sjuksköterska kan hjälpa dig att avgöra lämplig nivå på arbete som du kan utföra.

Du kan behöva ändra dina arbetstider eller andra ansträngande aktiviteter. Om du känner att du blir mindre kapabel att göra ditt jobb, bör du ta upp det med din läkare ifall medicinering behöver justeras, och/eller med din arbetsgivare, för att se om det går att ordna andra arbetsuppgifter.