Personer med hjärtsvikt behöver inte bara klara av de fysiska begränsningar som hjärtsvikt för med sig, utan också de känslomässiga problem som kan påverka såväl deras eget liv som deras närståendes.

Att inse att du har drabbats av ett allvarligt tillstånd som hjärtsvikt kan inledningsvis framkalla känslor av ångest, ilska eller depression, och dessa känslor kanske delas, i större eller mindre utsträckning, av din livspartner, familjemedlemmar och nära vänner. Dessa negativa känslor bör minska eller försvinna när du börjar acceptera diagnosen, tar hand om din hälsa och gör positiva livsstilsförändringar. Dina relationer kanske behöver ändras för att möta dessa förändringar.

I det här avsnittet behandlas förändringar som kan inträffa i dina relationer efter en hjärtsviktsdiagnos, hur man bäst kan hantera dessa förändringar och hur du bör tala om ditt tillstånd med dina närmaste.

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer.

Att prata med din familj om din hjärtsvikt
Sex och hjärtsvikt