Även om det kan vara svårt att prata om död och döende med familj och vänner kommer alla antagligen att känna sig bättre till mods om de känner till dina önskemål.

Eftersom familj och vänner kan vara rädda för att prata om detta ämne, kan du behöva ta upp ämnet först. Nedan följer några förslag om hur man startar ett samtal om detta ofta känsliga ämne:

  • Jag skulle vilja tala om den hjälp vi behöver om min hjärtsvikt blir värre.
  • Låt oss prata om vad vi kan göra för att göra mitt liv lättare, om min hjärtsvikt förvärras.
  • Vi bör titta på vilken typ av stöd som finns att få när jag inte längre kan ta hand om mig själv.
  • Jag skulle vilja tala om vad ni bör göra i händelse av en nödsituation på grund av min hjärtsvikt.

Återgå till "Planera för livets slutskede"