Flygresor är vanligtvis inte något problem för människor med hjärtsvikt, trots att syrehalten är något lägre – även i tryckkabiner i flygplan. Men vissa människor behöver ibland extra syrgas under flygningen. Om din hjärtsvikt är väl kontrollerad och stabil, bör du i allmänhet inte ha några svårigheter med svaga minskningar i syrenivåerna i ett plan, under förutsättning att dina symtom var stabila innan du reser. Om du har nya eller förvärrade symtom , såsom ökad andfåddhet eller viktökning nyligen , bör du diskutera dina resplaner med din läkare. I vissa sällsynta fall kan din läkare rekommendera extra syrgas för din flygresa, så se till att du kontaktar flygbolaget du flyger med före din resa så du kan kontrollera deras policy för användning av extra syrgas och vidta lämpliga åtgärder.

Om du har en pacemaker, CRTICD inplanterad, kommer detta troligen att upptäckas i säkerhetskontrollen. Du bör meddela säkerhetspersonalen i förväg. Säkerhetskontroll och flygresor kommer inte att störa funktionen hos apparaten. I pacemaker används standardteknik, så du kommer att kunna få din pacemaker kontrollerad i de flesta delar av världen om det skulle behövas.

Att sitta stilla under långa perioder i hopträngda ställningar i flygplan leder ofta till svullna vrister och ibland muskelkramper. Det kan hjälpa med regelbunden stretching, att röra på kroppen, och att gå runt i kabinen och när man väntar på flygplatser. Försök att undvika alkohol och drick tillräckligt med vatten. I vissa fall kan din läkare rekommendera att du använder stödstrumpor under flygningen för att förebygga blodproppar. Återgå till "Att resa"

Återgå till "Att resa"