Hjärtsvikt är ett allvarligt medicinskt tillstånd där hjärtat inte pumpar runt blodet i kroppen så bra som det borde. Det innebär att blodet inte kan leverera tillräckligt med syre och näring till kroppen för att den ska kunna fungera normalt. Det kan exempelvis leda till att du känner dig trött eller utmattad. Det innebär också att du inte kan bli av med slaggprodukter ordentligt. Det leder till en ansamling av vätska i lungorna och andra delar av kroppen, som ben och buk.

Hjärtsvikt utvecklas ofta på grund av att du har eller har haft ett medicinskt tillstånd som påverkar hjärtat, som kranskärlssjukdom, hjärtinfarkt eller högt blodtryck, som har skadat eller utsatt hjärtat för extra belastning. Detta är de vanligaste orsakerna till varför du kan ha utvecklat hjärtsvikt. Men det finns många andra anledningar till varför du kan ha hjärtsvikt, utöver högt blodtryck och kranskärlssjukdom, till exempel hjärtklaffssjukdom, hjärtmuskelsjukdom och hjärtrytmrubbningar (arytmier). 

Hjärtsvikt kan utvecklas i alla åldrar, men blir påtagligt vanligare med stigande ålder. Omkring 1 % av befolkningen under 65 år har hjärtsvikt, men bland personer mellan 75 till 84 år är siffran 7 % och siffran ökar till 15 % hos personer äldre än 85. Det är den vanligaste orsaken till sjukhusvård hos patienter över 65 år.

Även om det kallas "svikt", betyder det inte att ditt hjärta är på väg att svikta och helt sluta fungera. Det betyder att ditt hjärta har svårt att arbeta för att uppfylla kroppens behov (särskilt under aktivitet).