Vid hjärtsvikt har hjärtat svårt att pumpa runt blod i kroppen. Det kan inträffa av många skäl – ofta för att du har (eller hade) ett medicinskt tillstånd, vilket har skadat (exempelvis kranskärlssjukdom med en hjärtinfarkt) eller orsakat extra arbetsbelastning (exempelvis högt blodtryck) på ditt hjärta.

Denna skada eller extra arbetsbelastning kan antingen påverka sammandragningen (kontraktionen) eller påfyllningen (avslappningen) av hjärtat, eller ofta både och.

Om hjärtat inte drar ihop sig som det ska kan det inte pumpa tillräckligt med blod i hjärtats hålrum. Om hjärtat inte kan tömma ut och slappna av helt, kommer det in en mindre mängd blod i hjärtat och då finns det mindre blod att pumpa ut från hjärtat.

Hjärtsvikt har två huvudsakliga effekter. För det första kommer det inte tillräckligt med blod ut i kroppen, vilket kan orsaka trötthet. För det andra samlas blod som väntar på att komma in i hjärtat. Denna ansamling av blod gör att vätska läcker ut från blodkärlen och in i omgivande vävnader. Det leder till blodstockning (vanligtvis i benen och buken) och vätska (blodstockning) i lungorna.

Först anpassar kroppen sig för att kompensera att ditt försvagade hjärta pumpar dåligt. Men detta kan bara kompensera under en begränsad tid och i själva verket kan det faktiskt göra ditt hjärta ännu svagare på lång sikt.

Klicka här för att ta reda på hur hjärtat och kroppen anpassar sig för att försöka klara av kroppens behov.