Fråga 1

Betyder hjärtsvikt att ditt hjärta har stannat?


A. Ja

B. Nej