Hjärtinfarkt är den vanligaste orsaken till hjärtsvikt. Om du har haft en hjärtinfarkt har en av artärerna som förser din hjärtmuskel med blod blivit helt blockerad och blodtillförseln skurits av. Det innebär att syre och näring inte kan komma fram till cellerna i den delen av din hjärtmuskel, vilket gör att dessa celler dör. Den kvarvarande friska hjärtmuskeln måste sedan pumpa hårdare för att kompensera förlusten, vilket ökar arbetsbelastningen på hjärtat. Det kan leda till hjärtsvikt (under flera månader eller år).

Animation

 
Hur en hjärtinfarkt kan orsaka hjärtsvikt Animation som förklarar hur en hjärtinfarkt kan orsaka hjärtsvikt

Återgå till "Vad orsakar hjärtsvikt"?