Om du har en lungsjukdom kan det vara svårt att andas in tillräckligt med syre och andas ut tillräckligt med koldioxid. Det gör att det finns det blir mindre syre i blodet och hjärtat måste arbeta hårdare för att leverera syre till kroppens alla delar. Det faktum att det ställer högre krav på ditt hjärta kan orsaka hjärtsvikt. Hjärtsvikt orsakad av lungsjukdom drabbar ofta den högra sidan av hjärtat och kallas då högersidig hjärtsvikt. Det orsakar vanligen blodstockning i benen och buken.

Återgå till "Vad orsakar hjärtsvikt"?