En magnetisk resonanstomografi av hjärtat görs i samma maskin som en vanlig MRI-skanning , men tar bara bilder av bröstet.

Vid magnetisk resonanstomografi används magnetfält och radiovågor för att ta bilder av kroppens insida.

Du får ligga inuti en kort tunnel, som rymmer en speciell magnet. Korta laddningar av magnetfält och radiovågor sänds genom kroppen. Det tar ungefär 30 till 45 minuter och du måste ligga helt still. Maskinen kan ge ifrån sig ett dunkande ljud medan den skannar och det kan upplevas som obehagligt av vissa personer. Men skanningen är helt smärtfri och ofarlig eftersom ingen strålning används.

Bilderna av strukturen på ditt hjärta och blodkärl är mycket detaljerade. Magnetisk resonanstomografi av hjärtat kan också mäta blodflödet genom hjärtat och vissa av dina stora artärer.

Genom skanningen kan din läkare se om ditt hjärta inte fungerar som det ska och hitta eventuella problem relaterade till strukturen i ditt hjärta.

Återgå till "Vanliga hjärtsviktstester"