Blodprover är användbara vid hjärtsviktsdiagnos och för att leta efter möjliga orsaker eller utlösande faktorer.

Ett blodprov kommer att tas på dig av en läkare, sjuksköterska eller annan sjukvårdspersonal specialiserad på blodprovtagning.

De letar efter tecken på anemi, problem med lever eller njurar, nivåer  av natriuretiska peptider (BNP) och sköldkörtelfunktionen.

Anemi, lever- och njurproblem och hypertyreos är tillstånd som antingen kan orsaka eller försvåra hjärtsvikt.

Höga nivåer av BNP i blodet har kopplats till hjärtsvikt och testet är användbart både vid diagnos och vid beslut om behandling. Ett normalt BNP hos en patient, som inte har behandlats för hjärtsvikt, antyder att det med största sannolikhet finns andra orsaker till dina symtom.

Återgå till "Vanliga hjärtsviktstester"