Hjärtsviktssymtom kan variera kraftigt från person till person, beroende på vilken typ av hjärtsvikt man har. Därför kan du uppleva alla symtom som beskrivs här eller bara några av dem.

I de tidiga stadierna märker du kanske inte några symtom, men om din hjärtsvikt utvecklas är det troligt att du kommer att känna av symtom, som progressivt kan förvärras.

De viktigaste symtomen på hjärtsvikt orsakas av vätskeansamling eller blodstockning och dåligt blodflöde till kroppen. Det här avsnittet kommer att förklara dessa symtom och ge tips om hur man kan förbättra dem.

Klicka på någon av länkarna nedan för att läsa mer:

Symtom orsakade av blodstockning eller blodstockning

Andnöd
   
Hosta/pipande andning
   
Viktökning
   
Svullna fotleder, ben eller buk

Symtom som beror på minskat blodflöde till delar av kroppen.

Trötthet/utmattning
   
Yrsel
   
Snabb hjärtfrekvens

Andra symtom på hjärtsvikt

Aptitlöshet
   
Behov av att kissa på natten

Förutom de fysiska symtomen på hjärtsvikt, kan vissa människor påverkas av hur allvarlig och svår hjärtsvikten var och uppleva känslomässiga symtom som depression och oro.

Det är viktigt att kontrollera dessa symtom dagligen, hur många du än känner av. Om du märker något nytt, eller om ett symtom plötsligt förvärras, bör du kontakta din läkare eller sjuksköterska omedelbart. Det bör vara en del av din egen plan för att ta hand om dig själv.

Klicka här för  tips om varningssignaler att hålla utkik efter.