Vid hjärtsvikt försöker hjärtat kompensera sin bristande pumpförmåga genom att slå snabbare (takykardi) för att hålla igång samma blodflöde genom hela kroppen. Denna ökade hjärtfrekvens kan ibland vara ojämn och orsaka hjärtklappning, som känns som att ditt hjärta rusar eller bultar. Du bör diskutera hjärtklappning med din läkare eller sjuksköterska.

Filmklipp

 
Förklarar vad som kan förvärra hans hjärtklappning

Animation

 
Animation som förklarar hur hjärtat och kroppen anpassar sig vid hjärtsvikt

 

Återgå till "Symtom"