Eftersom vissa lungsjukdomar kan ha liknande symtom som hjärtsvikt, och eftersom lungsjukdom kan sammanfalla med hjärtsvikt, kan din läkare be dig att genomgå lungfunktionstester. Lungfunktionstester bedömer hur väl dina lungor fungerar. Huvudtestet kallas spirometri. Det mäter hur mycket och hur snabbt du kan få luft in i och ut ur lungorna.

För de flesta lungfunktionstester, kommer du att ha en näsklämma för att se till att ingen luft passerar in eller ut ur näsan under testet. Du kommer sedan att bli ombedd att andas i ett munstycke som är anslutet till en registreringsapparat (spirometer). Du kommer att få instruktioner om vad du ska göra, som att andas in så djupt som möjligt och sedan andas ut så snabbt och hårt som möjligt.

Noggrannheten av testerna beror på din förmåga att följa alla instruktioner. Den andningsterapeut som utför testet kan uppmuntra dig att andas djupt under några av testerna för att få bästa resultat.

Du kan börja hosta eller känna dig yr efter vissa tester, men du kommer att få en möjlighet att vila mellan proven. Testerna kan ta från fem till femton minuter, beroende på hur många som genomförs.

Resultaten av testerna bör hjälpa din läkare att:    

Återgå till "Vanliga hjärtsviktstester"