Både hjärtmuskelsjukdom (kardiomyopati) och inflammation i hjärtmuskeln (myokardit) påverkar hjärtmuskeln. Kardiomyopati ändrar strukturen på ditt hjärta. Muskeln kan tjockna och bli styvare, eller så kan hjärtat vidga sig. Myokardit är en akut inflammation i hjärtmuskeln som vanligen orsakas av en virusinfektion. Akut inflammation kan resultera i en förstoring och försvagning av hjärtmuskeln (dilaterad kardiomyopati). Dessa effekter på din hjärtmuskel försvagar hjärtat så att det inte pumpar effektivt, vilket leder till hjärtsvikt.

Filmklipp

 
Hennes läkare tror att hjärtsvikten orsakades av en virusinfektion Förklarar att hennes läkare anser att hjärtsvikten orsakades av en virusinfektion
 

Återgå till "Vad orsakar hjärtsvikt?"