Om din hjärtsvikt orsakas av kranskärlssjukdom, har ett eller flera av dina kranskärl (artärer som levererar blod till hjärtmuskeln) minskat på grund av uppbyggnad av kolesterol, som innehåller massa (plack) inuti artärväggen. Denna förträngning av artären reducerar den mängd syre och näring som kan nå din hjärtmuskel, vilket orsakar angina (bröstsmärtor), ofta vid motion. Bristen på syre och näringsämnen gör att muskeln arbetar hårdare för att pumpa runt blod i kroppen.

Kranskärlssjukdom kan fördröjas, och till och med förhindras, genom en ändring av livsstil och läkemedel. Om du har detta tillstånd, bör du diskutera eventuella förändringar som du kan göra i din livsstil med din läkare och hur han/hon kan hjälpa dig att förhindra ytterligare skador, bromsa uppbyggnaden av plack i artärerna, och förhindra utvecklingen av din hjärtsvikt

Återgå till "Vad orsakar hjärtsvikt?"