Vill du dela den med andra?

Varför inte länka vår webbplats till er?

Om du är läkare eller sjuksköterska – skriv gärna ut en sida och sätta upp den i väntrummet! Eller dela ut våra broschyrer.

Om du är patient får du mer än gärna använda informationen och dela den med andra.

Ladda ner postern Heartfailurematters  Ladda ner en broschyr för som kan delas ut 
<imgname=""style="border-bottom:0pxvgn_ext_params=""solid;border-left:0px solid;border-top:0px solid;border-right:0px solid" alt="Heartfailurematters.org poster in English" src="/file_source/HeartFailureMatters/Images/EN/Poster-EN-thumb.jpg" border=0 />  <imgname=""style="border-bottom:0pxvgn_ext_params=""solid;border-left:0px solid;border-top:0px solid;border-right:0px solid" alt="Download for printing" src="/file_source/HeartFailureMatters/Images/EN/Flyer-2010.gif" border=0 />

Kom ihåg att med enkla förändringar och en bättre förståelse av tillståndet kan många människor som lider av hjärtsvikt leva ett fullvärdigt och aktivt liv. Så hjälp dig själv och dina närstående att ta hand om sin hälsa idag.

Bästa hälsningar från teamet på heartfailurematters.org