Heartfailurematters.org har finansierats av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. Denna webbplats har ingen reklam av något slag.

Allt finansieringsstöd har getts utan förbehåll och Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (HFA of the ESC) har fortlöpande den redaktionella kontrollen över heartfailurematters.org.

Följande företag har bidragit till denna webbplats med (stöd av) villkorslösa utbildningsanslag:

Novartis

The Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (HFA of the ESC) sponsras av Google Grants-programmet och därför vill vi tacka Google för dess stöd och främjande av denna webbplats.