Om webbplatsen heartfailurematters.org

Webbplatsen heartfailurematters.org har utvecklats under ledning av Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (HFA of the ESC). Syftet med webbplatsen är att ge tydlig och tillförlitlig information och praktiska råd till personer med hjärtsvikt, deras familjer och vårdare. Genom att förbättra kunskapen om och förståelsen av hjärtsvikt hoppas vi att människor som lever med sjukdomen kommer att kunna hantera sin hälsa mer effektivt så att de kan leva ett längre och mer aktivt liv.

Information och rådgivning på denna webbplats är utformad för att komplettera det stöd och den vård du får från din läkare eller annan sjukvårdspersonal. Det är inte på något sätt en ersättning av denna vård.

Kontakta oss på hfmatters@escardio.org om du har kommentarer eller synpunkter om webbplatsen.

Om Heart Failure Association of the European Society of Cardiology (HFA of the ESC)

Heart Failure Association (HFA) är en registrerad gren av European Society of Cardiology (ESC). Den lanserades officiellt i augusti 2004 och har över 2 000 medlemmar i form av praktiserande kardiologer, forskare, sjuksköterskor, branschföreträdare och europeiska beslutsfattare som medlemmar, alla med hjärtsvikt som specialintresse.

Uppgiften för HFA of the ESC är att förbättra livskvalitet och livslängd, genom bättre förebyggande åtgärder, diagnos och behandling av hjärtsvikt, inklusive upprättande av nätverk för dess förvaltning, utbildning och forskning.

För mer information om HFA, besök den officiella webbplatsen för ESC på http://www.escardio.org/HFA

Om European Society of Cardiology (ESC)

European Society of Cardiology (ESC) representerar över 52 000 kardiologer i Europa och medelhavsområdet. ESC:s uppgift är att minska bördan av hjärt- och kärlsjukdomar i Europa.

Det uppnås genom en rad olika vetenskapliga och pedagogiska aktiviteter, inklusive samordning av kliniska praktiska riktlinjer, kurser och initiativ, paneuropeiska undersökningar om specifika sjukdomsområden och ESC:s årliga kongress, det största medicinska mötet i Europa.

För mer information om ESC, besök den officiella webbplatsen för ESC på http://www.escardio.org/.

Denna webbplats uppdaterades senast den 22 juni 2009.