U kunt voor uw hartfalen verschillende soorten medicijnen krijgen. Hetkan heel moeilijk zijn om te onthouden welk medicijn u moet innemen,wanneer u ze moet innemen en of dit juist wel of niet bij de maaltijdmoet gebeuren.

Klik op de onderstaande koppeling om een formulier te openen dat u alsgeheugensteun kunt gebruiken. U kunt dit afdrukken, invullen en bij uwmedicijnen bewaren. Het kan handig zijn om altijd een exemplaar op zakte houden in geval van nood.

Medicijnkaart (zie volgende pagina)

Voor meer tips over het beheer van uw medicijnen klikt u hier

Terug naar Medicijnen bij hartfalen