Wat doen ze

Er zijn verschillende medicijnen die worden gebruikt om acuut hartfalen op de korte termijn te verbeteren. Ze worden vaak gebruikt tijdens een episode van acuut hartfalen. Ze helpen door het hart krachtiger te laten pompen of door de bloedvaten te verwijden (openen) en de belasting van het hart te verlagen.

Acuut hartfalen wordt gekenmerkt door een snelle opeenvolging van optredende symptomen, zoals kortademigheid, die dringende aandacht behoeven.

Behandeling moet in het ziekenhuis plaatsvinden en gedetailleerde informatie over een dergelijke behandeling valt niet binnen het toepassingsbereik van deze website. Het is echter belangrijk dat patiënten met chronisch hartfalen onmiddellijk hulp zoeken als hun symptomen snel verergeren, om op die manier zo snel mogelijk de juiste behandeling in te kunnen zetten.

Deze medicijnen worden doorgaans alleen verstrekt op een intensive care-afdeling door middel van een infuus, waarbij de patiënt nauwlettend in de gaten wordt gehouden.

Soorten medicatie:

 • Dobutamine
  (Dobutrex®)
 • Dopamine
 • Dopexamine
  (Dopacard®)
 • Enoximone
  (Perfan®)
 • Glyceryl trinitrate / nitroglycerin
  (Nitrocine®, Nitronal®)
 • Levosimendan
  (Simdax®)
 • Nesiritide
  (Natrecor®)
 • Milrinone
  (Primacor®)
 • Sodium nitroprusside
  (Nipride®, Nitropress®)

Terug naar Medicijnen bij hartfalen