Nadat de diagnose hartfalen bij u is vastgesteld, zullen uw arts en verpleegkundige u uitleggen wat hartfalen precies inhoudt. Ook bespreken zij met u de verschillende mogelijkheden om samen met u uw aandoening te behandelen of hoe ermee om te gaan. Hartfalen is een ernstige aandoening. Desalniettemin kunt u zich beter voelen en meer doen indien u het advies van uw arts opvolgt en een aantal eenvoudige aanpassingen aanbrengt in uw leefstijl. Daarnaast bespreekt uw arts met u welke behandelingen het meest geschikt zijn voor u. Het is echter wel van belang dat u het verschil tussen de diverse behandelingen begrijpt. U weet dan hoe ze werken en welke bijwerkingen er kunnen optreden.

Dit gedeelte helpt u om het verschil tussen de diverse behandelingen en diensten te begrijpen die u kunnen helpen om beter met uw hartfalen om te gaan en uw hartfalen te verbeteren.

Klik hier voor informatie over wat u kunt doen om beter met uw hartfalen om te gaan.

Klik op een van de links aan de linkerzijde voor meer informatie.