Nadat bij u de diagnose hartfalen is gesteld, zult u waarschijnlijk te maken krijgen met een aantal verschillende specialisten. Zij zullen u helpen uw lichamelijke conditie te verbeteren en u leren omgaan met uw aandoening. Hieronder staat een lijst met zorgverleners met wie u mee te maken kunt krijgen, wat zij doen en waarom u met hen te maken kunt krijgen.

Huisarts

Uw huisarts is meestal de eerste met wie u contact opneemt bij problemen op medisch gebied. De huisarts zal vaak het overzicht hebben van alle zorg die u ontvangt en is het belangrijkste aanspreekpunt voor vragen en advies. Het is uw huisarts die u kan doorverwijzen naar een internist of naar een andere specialist die u nodig hebt.

Internist

In sommige landen heeft een internist het overzicht over de zorg die u in het ziekenhuis ontvangt en zal deze u zo nodig naar andere specialisten doorverwijzen.

Hartfalenverpleegkundige (in het ziekenhuis en in de eerstelijnsgezondheidszorg)

Hartfalenverpleegkundigen zijn gespecialiseerde verpleegkundigen die zorg verlenen, controles uitvoeren, informatie verstrekken en instructies en advies geven aan mensen met hartfalen. Zij zijn vooral belangrijk bij de vervolgcontroles van uw behandeling.

Cardioloog

Uw cardioloog is, in samenwerking met uw huisarts, verantwoordelijk voor uw gehele medische behandeling indien u hartfalen heeft. Dit wil zeggen dat hij/zij in de gaten houdt dat u de relevante onderzoeken ondergaat en dat hij/zij u een behandeling voorschrijft.

Apotheker

Uw apotheker kan u veel bruikbare informatie geven over uw medicijnen. Hij/zij kan u vertellen of er voedingsmiddelen of andere medicijnen zijn die u beter niet tegelijk met uw medicijnen tegen hartfalen kunt gebruiken. Uw apotheker kan u ook uitleg geven bij de instructies die u moet begrijpen om uw medicijnen op de juiste wijze in te nemen.

Diëtist(e)

Diëtisten kunnen u adviseren over het verbeteren van uw voeding, zodat uw voeding goed is voor uw hartfalen, bijvoorbeeld door de hoeveelheid zout of vocht te beperken. Zij kunnen met u een geschikt dieet ontwikkelen om u te helpen een gezond lichaamsgewicht te houden.

Geriater/specialist ouderengeneeskunde

U kunt worden doorverwezen naar een specialist ouderengeneeskunde wanneer u een bepaalde leeftijd hebt en u tevens andere ziektes heeft die een specialist ouderengeneeskunde doorgaans behandelt.

Wijkverpleegkundige

De wijkverpleegkundige kan aanvullende zorg thuis of in het gezondheidscentrum in uw buurt verzorgen wanneer u niet in staat bent regelmatig naar het ziekenhuis te komen. Hij of zij kan u helpen bij het organiseren van uw medicijngebruik en kan informatie en instructies geven.

Fysiotherapeuten en ergotherapeuten

Fysiotherapeuten en ergotherapeuten kunnen u door een hartrevalidatieprogramma helpen te herstellen van een ziekenhuisopname of ingreep, zodat u zo goed mogelijk weer verder kunt leven. Zij kunnen u ook praktische adviezen geven over hoe u energie kunt sparen.

Psycholoog

Een psycholoog kan u en uw familieleden helpen bij het leren om met emotionele stress, bezorgdheid, depressie en andere psychische problemen om te gaan die door uw hartfalen zijn veroorzaakt.

Maatschappelijk werker

Maatschappelijk werkers kunnen u helpen gebruik te maken van programma's of voorzieningen in uw gemeente. Zij kunnen u helpen bij ingewikkelde financiële of juridische problemen die door uw aandoening zijn ontstaan. Ook kunnen zij u in contact brengen met de juiste instanties voor sociale ondersteuning.