Wanneer u een abnormaal hartritme hebt of wanneer de elektrische impulsen zich niet goed door uw hart verplaatsen, kan uw arts besluiten dat uw hart extra ondersteuning nodig heeft. Een aantal geavanceerde medische apparaten kan uw hart ondersteunen door pijnloze elektrische impulsen af te geven die de hartslag regelmatig houden en/of de hartfunctie verbeteren. Deze apparaten kunnen niet alleen de klachten verbeteren maar ze verbeteren ook de langetermijnsoverleving.

Deze apparaten worden steeds kleiner en doelmatiger. De batterijen krijgen een steeds langere werkingsduur. Deze apparaten worden onder plaatselijke verdoving ingebracht. Ze worden onder het sleutelbeen geplaatst en zijn daardoor van buitenaf niet zichtbaar. De meeste apparaten moeten periodiek, over het algemeen jaarlijks, worden gecontroleerd. Het is niet nodig het apparaat daarvoor uit de patiënt te halen.

Naast het afgeven van elektrische impulsen bieden veel implanteerbare apparaten tegenwoordig de mogelijkheid klinische gegevens direct naar uw arts te zenden wanneer hij/zij gebruik maakt van telebewaking. Deze verbinding wordt met een gewone telefoon of met een draadloze verbinding tot stand gebracht. Uw arts kan deze gegevens vervolgens gebruiken om de behandeling bij te sturen en om signalen die aangeven dat het slechter met u gaat in een vroeger stadium op te merken.

Klik op een van de onderstaande koppelingen voor meer informatie over apparaten voor het hart die momenteel gebruikt worden: