Hier geven we uitleg over de beschikbare soorten medicijnen voor hartfalen. Het is belangrijk dat u al uw vragen of zorgen met betrekking tot uw medicijnen voor hartfalen met uw arts bespreekt. Waarschijnlijk zult u de rest van uw leven medicijnen voor uw hartfalen nodig hebben.

Er zijn talloze medicijnen die door uw arts kunnen worden voorgeschreven. Deze helpen allemaal om uw klachten onder controle te houden en uw levenskwaliteit te verbeteren. Sommige hebben bijwerkingen, maar de voordelen wegen meestal ruim op tegen de eventuele problemen. Als u een van de medicijnen slecht verdraagt vanwege de bijwerkingen, dan is het verstandig om dit eerst met uw arts te bespreken en niet meteen met het medicijn te stoppen. Wellicht kan uw arts een ander medicijn voorschrijven dat beter bij u past.

Niet alle beschikbare medicijnen zijn altijd voor elke persoon met hartfalen nodig. Welke medicijnen in uw geval nodig zijn, hangt af van uw klachten, uw algemene gezondheidstoestand en uw leefstijl. Uw arts houdt rekening met uw eventuele andere medische problemen die van invloed kunnen zijn bij uw behandeling. Het is uiterst belangrijk dat u uw medicijnen precies zo inneemt als door uw arts voorgeschreven; hierdoor is de werking van het medicijn optimaal. Waarschijnlijk zult u meerdere medicijnen moeten innemen. Daarom kan het helpen wanneer u aantekeningen maakt of een overzicht bijhoudt over de ingenomen medicijnen.

Klik op een van de onderstaande koppelingen voor meer informatie over de verschillende groepen medicijnen voor hartfalen:

Medicijnen
Plastabletten (Diuretica)

ACE-remmers (angiotensin-converting-enzyme-remmers)
ARB's (angiotensine II receptorblokkers)
Sinusknoop-remmers
Bètablokkers
Aldosteronantagonisten
Vasodilatoren (vaatverwijders)
Medicijnen met digitalis
Anticoagulantia
Statines
Medicijnen bij acuut hartfalen

Raad

Medicijnkaart
Het belang van het innemen van uw medicijnen
Vragen over uw medicijnen die u aan uw arts, apotheker of verpleegkundige kunt stellen
Hoe zit het met alternatieve/natuurlijke geneeswijzen?

Als u uw medicijn niet in bovenstaande lijst kunt terugvinden, voer dan het merk of de wetenschappelijke naam van het medicijn (te vinden op de verpakking) in onderstaand vak in voor meer informatie: