Wat doen ze
Wanneer uw hart niet zo goed pompt als het zou moeten, zal uw lichaam dit proberen te compenseren door productie van adrenaline en noradrenaline, hormonen die ervoor zorgen dat het hart sneller klopt en de bloeddruk hoger wordt. Als dit effect lang aanhoudt, kan dit schadelijke gevolgen hebben voor het hart, zeker indien dat hart toch al moeite heeft om effectief te werken. Bètablokkers zorgen dat uw hart langzamer klopt en dat de bloeddruk lager wordt. Zo beschermen ze uw hart tegen de schadelijke effecten van adrenaline en noradrenaline.

Bètablokkers spelen een belangrijke rol bij de behandeling van hartfalen. Mensen met matig tot ernstig hartfalen moeten met een lage dosis starten. Vervolgens wordt in stappen de dosering langzaam verhoogd. Geleidelijke ophoging van de dosering is nodig omdat anders mensen gedurende de eerste weken van de behandeling met bètablokkers een tijdelijke toename van de klachten kunnen krijgen.

Bijwerkingen
Aangezien bètablokkers de hartslag verlagen, kunnen ze ook uw (inspanningsvermogen) tijdelijk verminderen. Dit betekent dat u tijdelijk minder goed erg inspannende lichamelijke activiteit aankunt, zonder vermoeid te raken. Dit effect verdwijnt doorgaans, er treedt gewenning op. Uw arts zal de dosis proberen verder te verhogen tot de maximaal verdraagbare dosering.

Soms kunnen uw handen en uw voeten door het gebruik van bètablokkers kouwelijk zijn.

Bètablokkers kunnen tot verergering van astma leiden. Laat uw arts dus vooral weten als u aan astma leidt.

Soms ontstaat er een depressie als gevolg van de behandeling met bètablokkers. Bespreek eventuele bijwerkingen en klachten die u ondervindt met uw arts of verpleegkundige.

De beste tips
In eerste instantie kunt u zich bij gebruik van bètablokkers duizelig voelen, aangezien deze uw bloeddruk verlagen. Het kan enkele weken duren voordat u zich beter voelt nadat u met het innemen van bètablokker bent begonnen. Voelt u zich na enkele weken nog steeds duizelig, neem dan contact op met uw arts of verpleegkundige om te controleren of u de juiste dosering krijgt.

Het is nuttig om dagelijks uw gewicht bij te houden en contact met uw arts of verpleegkundige op te nemen wanneer zich grote veranderingen voordoen.

Neem contact op met uw arts als u zich kortademig voelt of een piepende ademhaling heeft, aangezien dit mogelijk komt door een asthmatische reactie van de longen.

Het is belangrijk dat u niet plotseling stopt met het innemen van uw bètablokkers. Elke dosisvermindering of het stoppen met de behandeling dient in overleg met de arts te gebeuren.

Staan tevens bekend als:

 • Acebutolol
  (Sectral®)
 • Atenolol
  (Tenormin®)
 • Bisoprolol
  (Emcor®)
 • Carvedilol
  (Eucardic®)
 • Celiprolol
  (Dilanorm®)
 • Labetalol
  (Trandate®)
 • Metoprolol
  (Selokeen®, Lopressor®)
 • Nadolol is niet in Nederland beschikbaar
 • Nebivolol
  (Nebilet®)
 • Oxprenolol
  (Trasicor®)
 • Penbutolol
  (Levatol®) is niet beschikbaar in Nederland
 • Pindolol
  (Viskeen®)
 • Propanolol
  (Inderal®)
 • Sotalol
  (Sotocor®)
 • Timolol
  (Blocadren®)
 • Combinatieproducten
  (Co-tenidone®, AtenixCo®, Totaretic®, Tenoretic®, Trasidrex®, Viskaldix®, Moducren®, Prestim®, Beta-Adalat®, Tenif®)

Terug naar Medicijnen bij hartfalen