Wat doen ze
Aldosteronantagonisten blokkeren de gevolgen van het hormoon aldosteron dat van nature door uw bijnieren wordt geproduceerd en dat tot een verslechtering van uw hartfalen kan leiden. Aldosteronantagonisten zorgen dat meer water en zouten door de nieren worst uitgescheiden in de urine. Ze hebben een zwakke diuretische werking. Ze helpen de bloeddruk te verlagen, vochtophoping te verminderen en zo de werking van uw hart te verlichten.

Aldosteronantagonisten worden vaak in combinatie met andere medicijnen tegen hartfalen gebruikt.

Bijwerkingen
Aldosteronantagonisten kunnen soms de nierfunctie negatief beïnvloeden en de kaliumspiegel in het bloed verhogen. Dit is vooral het geval indien patiënten tevens ACE-remmers of ARB's gebruiken. Uw arts houdt uw nierfunctie en kaliumspiegel in de gaten door regelmatig bloedonderzoek te laten verrichten.

Aldosteronantagonisten kunnen in zeldzame gevallen zorgen voor zwelling en gevoeligheid van de borsten, met name bij mannen. De nieuwere aldosteronatagonisten hebben deze bijwerking niet.

Staan tevens bekend als:

  • Spironolactonum
    (Aldactone®)
  • Eplerenon
    (Inspra®)
  • Combinatieproducten
    (Aldactide®, Lasilactone®)

Terug naar Medicijnen bij hartfalen