De onderstaande vragen zijn er om u te helpen bij het bespreken en vragen stellen bij onderzoeken of ingrepen die u misschien moet ondergaan. Voordat u deze met uw arts bespreekt, kunt u meer lezen over onderzoeken en ingrepen op deze website, wat u kan helpen meer uit het gesprek met uw arts te halen.

Waarom moet ik de ingreep/onderzoek ondergaan?
Uw arts legt u het doel van de ingreep/onderzoek uit en wat het aan informatie oplevert.

Moet ik in het ziekenhuis blijven?
U moet misschien in het ziekenhuis blijven overnachten. Uw arts of verpleegkundige kan u vertellen of dit nodig is en u helpen bij het maken van de afspraken.

Hoe lang duurt het onderzoek/de ingreep?
Uw arts kan u vertellen hoe lang u in het ziekenhuis zult moeten blijven, zodat u daar rekening mee kunt houden.

Zal ik er iets van voelen?
U wordt verdoofd zodat u niets zult voelen. Uw arts zal u vertellen of u een algehele narcose of een plaatselijke verdoving nodig hebt zodat u daarop voorbereid bent. Bij een algehele narcose wordt u in slaap gebracht en zult u niets merken van de operatie/ingreep. Bij een plaatselijke verdoving bent u tijdens de ingreep wakker, maar u zult niets van de operatie voelen omdat het gedeelte dat geopereerd wordt, verdoofd is. Maar sommige ingrepen kunnen gepaard gaan met enig ongemak en dit wordt tevoren met u besproken.

Moet ik na het onderzoek/de ingreep extra medicijnen gebruiken?
Het kan zijn dat u na de operatie andere medicijnen moet gaan gebruiken dan voor die tijd. U kunt de vragen op de medicijnlijst vermelden, zodat u kunt controleren hoeveel medicijnen u nodig hebt, hoe vaak u deze moet gebruiken en of de medicijnen bijwerkingen hebben.

Moet ik me op het onderzoek/de ingreep voorbereiden?
U mag misschien enkele uren tervoren niet meer eten of enkele van uw medicijnen niet meer innemen op de dag van de ingreep. Uw arts of verpleegkundige brengt u van deze informatie op de hoogte.