Het is mogelijk dat de diagnose hartfalen belangrijke financiëleconsequenties voor u en uw partner of familielid heeft. Dit is bijiedereen anders, maar de volgende suggesties kunnen u helpen bij uwfinanciële zaken.

  • Zorg er voor dat u de ziektekostenverzekering(en) van uw partner of familielid kent en begrijpt. Als uw partner of familielid een ziektekostenverzekering heeft, bekijk dan samen wat gedekt is en of er voor hartfalen uitzonderingen zijn in de polis. Men moet zich realiseren dat er nieuwe behandelmogelijkheden zijn voor hartfalen (nieuwe medicijnen, medische apparaten, ingrepen) die nog onvoldoende onderzocht zijn in wetenschappelijke onderzoeken en daardoor nog niet door een ziektekostenverzekering worden gedekt. Bepreek met de arts van uw partner of familielid alle vragen die u hebt op dit gebied, of neem contact op met de ziektekostenverzekeraar.

  • Zoek, indien nodig, financiële hulp voor de kosten van de behandeling. Het is van essentieel belang dat patiënten met hartfalen al hun medicijnen innemen zoals is voorgeschreven. U kunt hier met uw arts of verpleegkundige over praten. Zij kunnen u mogelijk doorsturen naar de afdeling sociale voorzieningen van uw gemeente. Zij kunnen u dan mogelijk helpen bij financiële problemen.

  • Bekijk uw huishoudelijke uitgaven. Als degene met hartfalen de belangrijkste kostwinner is, of aanzienlijk bijdraagt aan het gemeenschappelijke inkomen, moeten u en uw familie misschien financiële regelingen treffen als hij of zij niet meer kan werken zoals vroeger. Als uw partner of familielid een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft, kunt u deze misschien opeisen.