Copyright van DIPEx (www.healthtalkonline.org)

Een van de moeilijkheden van ziek zijn, of met de onzekerheid omgaan, is dat de familie het heel moeilijk vindt. Maar ik vind dat we het over de financiële zaken moeten hebben, dat het goed geregeld is voor mijn vrouw en ik wil dat we verhuizen, ik wil bepaalde dingen zo snel mogelijk in orde brengen... [en] dit zijn gesprekken die de familie niet wil voeren en dat is een beetje moeilijk. Ik denk... dat iedereen wil doen alsof er niets aan de hand is en dat alles zijn gangetje gaat. Ze kunnen je verwijten dat je het te somber inziet, maar ik wil alles gewoon op orde hebben. Het is moeilijk, maar dit geldt natuurlijk voor vele ziekten, niet alleen voor hartfalen.