Het beoordelen van uw hartfalen is belangrijk voor wanneer u een afspraak hebt met uw zorgverlener, aangezien de onderstaande twee schalen gebaseerd zijn op hoe u zich voelt en op een meting van uw klachten. De arts of verpleegkundige zal willen weten hoe het u sinds de vorige afspraak is vergaan en u kunt vertellen waar u zich bevindt op de twee schalen. U kunt zich bijvoorbeeld vier dagen per week NYHA-categorie II voelen, maar de andere drie dagen van de week meer NYHA-categorie III. De schalen kunnen u ook van dag tot dag helpen bij het beheren van uw aandoening en u kunt het vervolgens vertellen aan uw arts of verpleegkundige bij uw volgende afspraak. Uw arts zal de ernst van uw hartfalen categoriseren als de diagnose gesteld wordt en bij vervolgafspraken. Er zijn twee manieren om hartfalen te categoriseren; waarschijnlijk zal uw arts een combinatie van beide gebruiken.

De NYHA-classificatie (New York Heart Association

Deze manier wordt gebruikt om op basis van uw klachten de ernst van uw aandoening te classificeren.

Klasse I (geen klachten) U hebt geen klachten en u kunt uw dagelijkse activiteiten uitvoeren zonder moe of kortademig te worden.
Klasse II (lichte klachten) U voelt zich comfortabel in rust, maar bij middelzware inspanning raakt u vermoeid of kortademig.
Klasse III (middelzware klachten) U voelt zich comfortabel in rust, maar bij geringe lichamelijke activiteit raakt u al vermoeid of kortademig.
Klasse IV (ernstige klachten) U kunt geen lichamelijke activiteit uitvoeren zonder dat u zich oncomfortabel voelt en ook in rust ervaart u soms klachten.

Stadia van de American Heart Association/American College of Cardiology

Dit graderingssysteem classificeert al omstandigheden voor u klachten van hartfalen heeft.

Fase A You don't have heart failure.
U hebt geen hartfalen. Wel loopt u een verhoogd risico door een andere medische aandoening die tot hartfalen kan leiden, zoals een hoge bloeddruk, suikerziekte (diabetes), overgewicht of een aandoening van de kransslagaders.
Fase B Uw hart is beschadigd door een of meerdere medische aandoeningen of door andere factoren, maar u ervaart nog geen klachten.
Fase C Uw hart is beschadigd en u ervaart klachten door het hartfalen.
Fase D U heeft ernstig hartfalen waarvoor, ondanks de medicijnen die u krijgt, gespecialiseerde zorg noodzakelijk is.

Terug naar Hoe kan hartfalen in de loop der tijd veranderen