Uw arts zal de ernst van uw hartfalen categoriseren als de diagnose gesteld wordt en bij vervolgafspraken. Er zijn twee manieren om hartfalen te categoriseren; waarschijnlijk zal uw arts een combinatie van beide gebruiken.

De NYHA-classificatie (New York Heart Association)

Deze manier wordt gebruikt om op basis van uw klachten de ernst van uw aandoening te classificeren.

Klasse I
(geen klachten)
U hebt geen klachten en u kunt uw dagelijkse activiteiten uitvoeren zonder moe of kortademig te worden.
Klasse II
(lichte klachten)
U voelt zich comfortabel in rust, maar bij middelzware inspanning raakt u vermoeid of kortademig.
Klasse III
(middelzware klachten)
U voelt zich comfortabel in rust, maar bij geringe lichamelijke activiteit raakt u al vermoeid of kortademig.
Klasse IV
(ernstige klachten)
U kunt geen lichamelijke activiteit uitvoeren zonder dat u zich oncomfortabel voelt en ook in rust ervaart u soms klachten.

Stadia van de American Heart Association/American College of Cardiology

Dit graderingssysteem classificeert al omstandigheden voor u klachten van hartfalen heeft.

Fase A U hebt geen hartfalen. Wel loopt u een verhoogd risico door een medische aandoening die tot hartfalen kan leiden, zoals een hoge bloeddruk, suikerziekte (diabetes), overgewicht of een aandoening van de kransslagaders.
Fase B Uw hart is beschadigd door een medische aandoening of meerdere aandoeningen, of door andere andere factoren, maar u ervaart nog geen klachten.
Fase C Uw hart is beschadigd en u ervaart klachten door het hartfalen.
Fase D U heeft ernstig hartfalen, waarvoor, ondanks de medicijnen die u krijgt, gespecialiseerde zorg noodzakelijk is.

Terug naar Hoe kan hartfalen in de loop der tijd veranderen