Over de website heartfailurematters.org

De website heartfailurematters.org is ontwikkeld onder leiding van de Heart Failure Association van de European Society of Cardiology (HFA van de ESC). Het doel van de website is het verstrekken van duidelijke en betrouwbare informatie en praktisch advies aan mensen met hartfalen, hun families en verzorgers. Door de kennis en het begrip van hartfalen te vergroten, hopen we dat mensen die met de aandoening leven hun gezondheid effectiever kunnen beheren zodat ze langer en actiever kunnen leven.

De informatie en adviezen op deze website zijn ontworpen ter aanvulling op de steun en zorg die u krijgt van uw arts en andere zorgverleners. Ze zijn in geen geval een vervanging van deze zorg.

Indien u opmerkingen of feedback hebt over de website, neem dan contact met ons op via hfmatters@escardio.org.

Over de Heart Failure Association van de European Society of Cardiology (HFA van de ESC)

De Heart Failure Association (HFA) is een geregistreerde afdeling van de European Society of Cardiology (ESC). Deze afdeling is in augustus 2004 officieel van start gegaan en heeft meer dan 2000 leden, waaronder praktiserende cardiologen, standaard wetenschappers, verpleegkundigen, branchevertegenwoordigers en Europese beleidsmakers met een special belang in hartfalen.

De missie van de HFA van de ESC is het verbeteren van de kwaliteit van leven en het verlengen van de levensduur door middel van betere preventie, diagnose en behandeling van hartfalen, waaronder het vestigen van netwerken voor beheer, educatie en onderzoek .

Ga voor meer informatie over de HFA naar de officiële website van de ESC op http://www.escardio.org/HFA/.

Over de European Society of Cardiology (ESC)

De European Society of Cardiology (ESC) vertegenwoordigt meer dan 52.000 professionals op het gebied van cardiologie in Europa en het Middellandse-Zeegebied. De missie van de ESC is om de last van hartaandoeningen in Europa te verlagen .

De ESC bereikt dit door verschillende wetenschappelijke en educatieve activiteiten, waaronder de coördinatie van richtlijnen voor klinische praktijken, cursussen en educatieve initiatieven, pan-Europese enquêtes over specifieke ziektegebieden en het jaarlijkse ESC-congres, de grootste medische bijeenkomst in Europa.

Ga voor meer informatie over de ESC naar de officiële website van de ESC op http://www.escardio.org/.

Deze pagina werd het laatst bijgewerkt op 22 juni 2009.