U kunt het gevoel hebben dat u gaat flauwvallen, licht in het hoofd wordt of duizelig bent door een verminderde bloedtoevoer naar de hersenen. Plots bewustzijnsverlies betekent meestal dat de bloedtoevoer naar de hersenen ernstig verminderd is.

De bloedstroom naar de hersenen kan verminderd zijn wanneer de hartslag of het hartritme abnormaal is (te traag of te snel) of wanneer het hart het bloed onvoldoende kan rondpompen omdat de bloedstroom gedeeltelijk is geblokkeerd, bijvoorbeeld door vernauwing van een hartklep. Het kan ook het gevolg zijn van een hartaanval.

Flauwvallen of bewustzijnsverlies kan ernstig zijn en u moet daarom onmiddellijk medische hulp inroepen.

Duizeligheid, met name als u te snel opstaat, is een heel veel voorkomend verschijnsel bij mensen die hartfalen hebben. Het kan veroorzaakt worden door een abnormale hartfunctie, verstoring in het hartritme of vernauwing van een hartklep. Het kan ook het gevolg zijn van een abrupte, maar wel tijdelijke daling van de bloeddruk. Dit wordt houdingsafhankelijke hypotensie genoemd, dat wordt veroorzaakt door te snel opstaan.

Vaak is duizeligheid een bijwerking van de medicijnen die u moet nemen voor uw hartfalen. Plastabletten (diuretica), ACE-remmers, ARB's en bètablokkers verlagen allemaal de bloeddruk. Hierdoor verbetert de hartfunctie en uw ademhaling. Maar omdat uw bloeddruk lager is dan normaal met deze medicijnen, kunt u zich vaak duizelig voelen, vooral bij snel opstaan vanuit zittende of liggende positie. Klik hier voor tips over hoe u de kans op duizeligheid kunt verminderen.