Κατανόηση της καρδιακής ανεπάρκειαςΖώντας με καρδιακή ανεπάρκεια

Τι μπορεί να κάνει ο γιατρός σας;

Τι μπορείς να κάνεις;

Πληροφορίες για την οικογένεια και τους φροντιστές

Προειδοποιητικές ενδείξεις

Ερωτήσεις για τον γιατρό σας