Πληροφορίες για τον ιστότοπο heartfailurematters.org

Ο ιστότοπος heartfailurematters.org αναπτύχθηκε υπό την εποπτεία της Εταιρείας Καρδιακής Ανεπάρκειας (HFA) της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC). Ο στόχος του ιστότοπου είναι να παράσχει σαφείς και αξιόπιστες πληροφορίες και πρακτικές συμβουλές σε άτομα με καρδιακή ανεπάρκεια, στις οικογένειές τους και στους υπεύθυνους για τη φροντίδα τους. Αυξάνοντας τις γνώσεις και βελτιώνοντας την κατανόηση της καρδιακής ανεπάρκειας, ελπίζουμε ότι τα άτομα που ζουν με την πάθηση θα μπορούν να διαχειριστούν την υγεία τους πιο αποτελεσματικά, ώστε να μπορέσουν να ζήσουν περισσότερο και πιο ενεργητικά.

Οι πληροφορίες και οι συμβουλές που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο έχουν σχεδιαστεί για να συμπληρώσουν την υποστήριξη και τη φροντίδα που λαμβάνετε από το γιατρό σας ή από άλλον πάροχο υγειονομικής περίθαλψης. Σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν υποκατάστατο αυτής της φροντίδας.

Αν έχετε οποιαδήποτε σχόλια για τον ιστότοπο, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση hfmatters@escardio.org  

Πληροφορίες για την Εταιρεία Καρδιακής Ανεπάρκειας (HFA) της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC)

Η Εταιρεία Καρδιακής Ανεπάρκειας είναι ένα εγγεγραμμένο παράρτημα της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας. Εκκινήθηκε επισήμως τον Αύγουστο του 2004 και διαθέτει ως μέλη περισσότερους από 2.000 καρδιολόγους εν ενεργεία, βασικούς επιστήμονες, νοσηλευτές, αντιπροσώπους του κλάδου και υπεύθυνους χάραξης Ευρωπαϊκής πολιτικής, με ειδικό ενδιαφέρον στην καρδιακή ανεπάρκεια.

Η αποστολή της Εταιρείας Καρδιακής Ανεπάρκειας της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της μακροζωίας, μέσω καλύτερης πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας της καρδιακής ανεπάρκειας, καθώς και η καθιέρωση δικτύων για τη διαχείριση, την εκπαίδευση και την έρευνά της.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία Καρδιακής Ανεπάρκειας, επισκεφτείτε τον επίσημο ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας στη διεύθυνση http://www.escardio.org/HFA/.

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία (ESC)

Η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία αντιπροσωπεύει περισσότερους από 52.000 επαγγελματίες στο χώρο της καρδιολογίας σε όλη την Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Η αποστολή της είναι να περιορίσει τη μάστιγα των καρδιαγγειακών νοσημάτων στην Ευρώπη.

Η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία το επιτυγχάνει αυτό μέσω διαφόρων επιστημονικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, όπως ο συντονισμός κατευθυντήριων οδηγιών κλινικής πρακτικής, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών, πανευρωπαϊκών μελετών σε συγκεκριμένους τομείς νοσημάτων και του Ετήσιου Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, της μεγαλύτερης ιατρικής συνάντησης στην Ευρώπη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία, επισκεφτείτε τον επίσημο ιστότοπό της στη διεύθυνση http://www.escardio.org/.

Η τελευταία ενημέρωση αυτής της ιστοσελίδας πραγματοποιήθηκε στις 22 Ιουνίου 2009.