Ο ιστότοπος heartfailurematters.org έχει χρηματοδοτηθεί από την Εταιρεία Καρδιακής Ανεπάρκειας της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας. Ο παρών ιστότοπος δεν φιλοξενεί διαφημίσεις οποιουδήποτε είδους.

Όλη η χρηματοδοτική υποστήριξη έχει παρασχεθεί χωρίς όρους, και η Εταιρεία Καρδιακής Ανεπάρκειας (HFA) της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) διατηρεί συνεχώς την πλήρη διακυβέρνηση και τον συντακτικό έλεγχο επί του ιστότοπου heartfailurematters.org.

Στον παρόντα ιστότοπο έχουν συνεισφέρει οι ακόλουθες εταιρείες με (υποστήριξη από) εκπαιδευτικές επιχορηγήσεις χωρίς περιορισμούς:

<imgname=""alt=""vgn_ext_params=""width=265 height=85 src="/file_source/HeartFailureMatters/Images/logo_medtronic.jpg" /> <imgname=""alt=""vgn_ext_params=""width=265 height=85 src="/file_source/HeartFailureMatters/Images/logo_msd.jpg" />
<imgname=""alt=""vgn_ext_params=""width=265 height=85 src="/file_source/HeartFailureMatters/Images/logo_astrazeneca.jpg" /> <imgname=""alt=""vgn_ext_params=""width=265 height=85 src="/file_source/HeartFailureMatters/Images/logo_pfizer.jpg" />
<imgname=""alt=""vgn_ext_params=""width=265 height=85 src="/file_source/HeartFailureMatters/Images/roche_logo.jpg" /> <imgname=""alt=""vgn_ext_params=""width=265 height=85 src="/file_source/HeartFailureMatters/Images/logo_takeda.jpg" />
<imgname=""alt=""vgn_ext_params=""width=265 height=85 src="/file_source/HeartFailureMatters/Images/logo_menarini.jpg" /> <imgname=""alt=""vgn_ext_params=""width=265 height=85 src="/file_source/HeartFailureMatters/Images/logo_amgen.jpg" />
<imgname=""alt=""vgn_ext_params=""width=265 height=85 src="/file_source/HeartFailureMatters/Images/logo_novartis.jpg" /> <imgname=""alt=""vgn_ext_params=""width=265 height=85 src="/file_source/HeartFailureMatters/Images/logo_abbott.jpg" />
<imgname=""alt=""vgn_ext_params=""width=265 height=85 src="/file_source/HeartFailureMatters/Images/logo_stjudemedical.jpg" /> <imgname=""alt=""vgn_ext_params=""width=265 height=85 src="/file_source/HeartFailureMatters/Images/logo_boehringer_ingelheim.jpg" />
<imgname=""alt=""vgn_ext_params=""width=265 height=85 src="/file_source/HeartFailureMatters/Images/logo_otsuka.jpg" /> <imgname=""alt=""vgn_ext_params=""width=265 height=85 src="/file_source/HeartFailureMatters/Images/logo_servier.jpg" />
<imgname=""alt=""vgn_ext_params=""width=265 height=85 src="/file_source/HeartFailureMatters/Images/logo_johnsonandjohnson.jpg" /> <imgname=""alt=""vgn_ext_params=""width=265 height=85 src="/file_source/HeartFailureMatters/Images/logo_biotronik.jpg" />
<imgname=""alt=""vgn_ext_params=""width=265 height=85 src="/file_source/HeartFailureMatters/Images/logo_boston-scientific.jpg" /> <imgname=""alt=""vgn_ext_params=""width=265 height=85 src="/file_source/HeartFailureMatters/Images/logo_ge.jpg" />
<imgname=""alt=""vgn_ext_params=""width=265 height=85 src="/file_source/HeartFailureMatters/Images/logo_sorin.jpg" /> <imgname=""alt=""vgn_ext_params=""width=265 height=85 src="/file_source/HeartFailureMatters/Images/logo_biosite.jpg" />
<imgname=""alt=""vgn_ext_params=""width=265 height=85 src="/file_source/HeartFailureMatters/Images/logo_philips.jpg" /> <imgname=""alt=""vgn_ext_params=""width=265 height=85 src="/file_source/HeartFailureMatters/Images/logo_sanofi-aventis.jpg" />
<imgname=""alt=""vgn_ext_params=""width=265 height=85 src="/file_source/HeartFailureMatters/Images/logo_vifor.gif" />  

<imgname=""src="/file_source/HeartFailureMatters/Images/SiteCollectionImages/Google-Logo_25wht.gif"vgn_ext_params=""alt="Google Logo" style="border:0px solid;float:left" />

 

Η Εταιρεία Καρδιακής Ανεπάρκειας (HFA) της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC) επωφελείται από το πρόγραμμα επιχορηγήσεων Google Grants και θα ήθελε να ευχαριστήσει την Google για την υποστήριξή της στην προώθηση του παρόντος ιστότοπου.