Για να υποβάλετε σχόλια σχετικά με την εμπειρία σας στον ιστότοπο heartfailurematters.org, επισκεφτείτε τη σελίδα «Σχόλια».

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας, αποστέλλοντας μήνυμα email στη διεύθυνση hfmatters@escardio.org

Για γενικότερες πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία Καρδιολογικής Ανεπάρκειας της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας ή με την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία, επικοινωνήστε στην εξής διεύθυνση:

European Society of cardiology
The European Heart House
2035 Route des Colles
B.P. 179 - Les Templiers
F-06903 Sophia Antipolis
Γαλλία
Τηλ.: +33.4.92.94.76.00
Φαξ: +33.4.92.94.76.01

Πρέπει να σημειωθούν τα εξής: Η Εταιρεία Καρδιολογικής Ανεπάρκειας της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας είναι ένας επαγγελματικός οργανισμός και δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές ή/και διάγνωση σχετικά με την καρδιακή ανεπάρκεια. Αν έχετε συμπτώματα ή/και ερωτήσεις σχετικά με την καρδιακή ανεπάρκεια, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το γιατρό σας.