Τι κάνουν

Υπάρχουν αρκετά φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της βραχυχρόνιας πορείας της οξείας καρδιακής ανεπάρκειας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου οξείας καρδιακής ανεπάρκειας. Μπορούν να βοηθήσουν την αντλία την καρδιάς να αντλεί πιο αποδοτικά, ή μέσω της διεύρυνσης (ανοίγματος) των αιμοφόρων αγγείων και της μείωσης του φόρτου εργασίας.

Η οξεία καρδιακή ανεπάρκεια χαρακτηρίζεται από ταχεία εμφάνιση συμπτωμάτων όπως δύσπνοια, κάτι που απαιτεί επείγουσα αντιμετώπιση.

Η θεραπεία πρέπει να χορηγείται στο νοσοκομείο, κατά συνέπεια, η παροχή λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με αυτή τη θεραπεία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος δικτυακού τόπου. Ωστόσο, είναι σημαντικό οι ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια να αναζητήσουν βοήθεια άμεσα όταν τα συμπτώματα επιδεινώνονται απότομα, προκειμένου να ξεκινήσει η κατάλληλη θεραπεία το συντομότερο δυνατό.

Αυτά τα φάρμακα συνήθως χορηγούνται σε μονάδα εντατικής θεραπείας με συνεχή ένεση και υπό συνεχή παρακολούθηση των ασθενών.

Τύποι φαρμάκων

 • Δοβουταμίνη
  (Dobutrex®)
 • Ντοπαμίνη
 • Δοπεξαμίνη
  (Dopacard®)
 • Ενοξιόνη
  (Perfan®)
 • Τρινιτρικός γλυκερυλεστέρας/νιτρογλυκερίνη
  (Nitrocine®, Nitronal®)
 • Λεβοσιμεντάνη
  (Simdax®)
 • Νεσιριτίδη
  (Natrecor®)
 • Milrinone
  (Primacor®)
 • Νιτροπρωσσικό νάτριο
  (Nipride®, Nitropress®)

Επιστροφή στο Φάρμακα καρδιακής ανεπάρκειας