Μερικές φορές μπορεί να χρειάζεται να υποβληθείτε σε εγχείρηση καρδιάς. Η εγχείρηση γενικά βελτιώνει την καρδιακή ανεπάρκεια, ωστόσο διεξάγεται μόνο αν τα αναμενόμενα οφέλη από τη διαδικασία αντισταθμίζουν τους κινδύνους. Οι σοβαρές εγχειρήσεις, όπως η εγχείρηση καρδιάς, εμπεριέχουν πολλούς κινδύνους.

Εγχειρήσεις που μπορούν να βελτιώσουν την καρδιακή σας ανεπάρκεια είναι, μεταξύ άλλων, η αορτοστεφανιαία παράκαμψη, η χειρουργική αντικατάσταση βαλβίδας και η μεταμόσχευση καρδιάς. Χάρη στις πρόσφατες εξελίξεις και βελτιώσεις της ιατρικής, αυτές οι εγχειρήσεις εκτελούνται ευρέως.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις χειρουργικές επεμβάσεις που είναι διαθέσιμες επί του παρόντος, κάντε κλικ σε οποιονδήποτε από τους παρακάτω συνδέσμους: