Μερικές φορές μπορεί να χρειαστεί να κάνετε χειρουργική επέμβαση καρδιάς. Ενώ η χειρουργική επέμβαση γενικά βελτιώνει την καρδιακή ανεπάρκεια, θα πραγματοποιηθεί μόνο αν τα αναμενόμενα οφέλη της διαδικασίας υπερτερούν των κινδύνων.

Μια σοβαρή χειρουργική επέμβαση, όπως η εγχείριση καρδιάς, ενέχει ορισμένους κινδύνων. Χειρουργικές επεμβάσεις που μπορούν να βελτιώσουν την καρδιακή ανεπάρκεια είναι η αορτοστεφανιαία παράκαμψη (bypass) , η αντικατάσταση βαλβίδας και η μεταμόσχευση καρδιάς . Χάρη στις πρόσφατες ιατρικές εξελίξεις και βελτιώσεις, αυτές οι χειρουργικές επεμβάσεις πραγματοποιούνται ευρέως.

Κάντε κλικ σε οποιονδήποτε από τους παρακάτω συνδέσμους για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις χειρουργικές διαδικασίες που είναι διαθέσιμες αυτήν τη στιγμή: