Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι μια χρόνια πάθηση, που σημαίνει ότι απαιτεί μακροχρόνια θεραπεία. Μπορείτε να κάνετε πολλά πράγματα για να βοηθήσετε στον έλεγχο της καρδιακής ανεπάρκειας σας και σε οποιεσδήποτε άλλες ιατρικές καταστάσεις από τις οποίες μπορεί να πάσχ

 In addition to managing the heart failure therapy your doctor or heart failure nurse have recommended, you may have to adapt other aspects of your lifestyle, such as diet, exercise, smoking and alcohol consumption. Successful lifestyle adaptations are just as important as medical treatment for managing heart failure. To put it simply, patients who manage to change their habits accordingly are much more likely to live better and longer than those who don’ετε.

Αυτή η ενότητα παρέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς κάθε ένας από αυτούς τους παράγοντες του τρόπου ζωής σας επηρεάζει την καρδιακή ανεπάρκειά σας, και ποιες αλλαγές θα πρέπει να κάνετε για να μειώσετε τον αντίκτυπό τους στην πάθησή σας.

Κάντε κλικ σε οποιονδήποτε από τους παρακάτω συνδέσμους για να μάθετε περισσότερα.