Το να είσαι φροντιστής μπορεί να σημαίνει ότι θα πρέπει να καλύπτεις πολλούς ρόλους ταυτόχρονα, συμπεριλαμβανομένου του φίλου, του εξομολογητή, του νοσηλευτή και του βοηθού. Ο ρόλος σας ως φροντιστής μπορεί να συμβεί σταδιακά, με την πάροδο του χρόνου, ή μπορεί να συμβεί ξαφνικά, εάν ο σύντροφος ή ο συγγενής σας υποστεί μια καρδιακή προσβολή, για παράδειγμα.

Ο ρόλος σας θα περιλαμβάνει τη βοήθεια, την υποστήριξη και την καθοδήγηση του συντρόφου ή του συγγενή σας για να προσαρμόσουν τον τρόπο ζωής τους ώστε να εκπληρώνουν τις ανάγκες της νέας τους ζωή σε σχέση με τη διαχείριση της καρδιακής ανεπάρκειάς τους. Είναι πιθανό να έχετε μεγαλύτερη επίδραση στην επιτυχία τους εάν συνεργαστείτε με την ομάδα υγειονομικής περίθαλψης και ακολουθήσετε τις οδηγίες της. Ο σκο’s essential that you are involved because for many people managing their heart failure, the caregiver is the most important person involved in their care. You should aim to help your partner or relative to learn and accept that the self-management side of living with heart failure is down to them whilst trying not to be over protective. Being a caregiver is about being the patient’s coach and not feeling obliged to do things. It’πός είναι να ενεργοποιήσετε τον ασθενή για να αναλάβει την αυτοδιαχείριση της κατάστασής του.

Ο ρόλος σας ως φροντιστής μπορεί να μην είναι μόνιμος και η βοήθεια και η ανάγκη παροχής υποστήριξης στον σύντροφο ή τον συγγενή σας μπορεί να μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.

Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη βοήθεια και την υποστήριξη που μπορείτε να δώσετε στον σύντροφο ή τον συγγενή σας.

 

Βοηθώντας με την προσωπική φροντίδα και πρακτικά θέματα
Helping with medical care issues
Lending emotional support
Άλλες συμβουλές

Understanding your role