Η διάγνωση του/της συντρόφου ή του συγγενικού σας προσώπου με καρδιακή ανεπάρκεια μπορεί να προκαλέσει πολλά μπερδεμένα συναισθήματα τόσο σε εσάς όσο και στο αγαπημένο σας πρόσωπο. Οι γιατροί ή οι νοσηλευτές μπορεί να ζητήσουν από τον/τη σύντροφο ή το συγγενικό σας πρόσωπο να αλλάξει τον τρόπο ζωής και τις συνήθειές του/της με τους εξής τρόπους:

  • διενέργεια εξετάσεων, χορήγηση θεραπείας και λήψη πολλών διαφορετικών φαρμάκων
  • μεγαλύτερη προσοχή και φροντίδα στο σώμα του/της
  • διακοπή του καπνίσματος
  • τροποποίηση της διατροφής
  • προσαρμογή των δραστηριοτήτων, όπως τακτική άσκηση ή περισσότερη ξεκούραση
  • προσπάθεια περιορισμού του άγχους.

Αυτές οι αλλαγές μπορούν να αποδειχθούν δύσκολες και πιεστικές, γιατί συχνά προϋποθέτουν τη διακοπή μακροχρόνιων συνηθειών και τη διαχείριση πολλών διαφορετικών πραγμάτων ταυτόχρονα. Αυτή η διαδικασία όμως μπορεί να απλουστευτεί με τη βοήθεια και την υποστήριξη της οικογένειας και των φίλων. Ως υπεύθυνος/-η φροντίδας, εσείς θα διαδραματίσετε βασικό ρόλο σε αυτήν τη διαδικασία και πιθανόν θα έχετε τη μεγαλύτερη επίδραση στην επιτυχία του/της να ακολουθήσει τη νέα θεραπεία και τον νέο τρόπο ζωής του/της.

Μπορεί, ωστόσο, να χρειαστεί να κάνετε κι εσείς αλλαγές στον τρόπο ζωής και τις συνήθειές σας. Συμβάλλοντας στην υποστήριξη του/της συντρόφου ή του συγγενικού σας προσώπου, ίσως διαπιστώσετε ότι ο χρόνος που έχετε για να εκτελέσετε τις συνηθισμένες σας δραστηριότητες, όπως η εργασία σας, η επαφή με τα παιδιά ή τα εγγόνια σας και η συμμετοχή σε κοινωνικές ομάδες, μπορεί να περιοριστεί.

Επιστροφή στην ενότητα «Κατανόηση του ρόλου σας»