Τα νοσήματα του καρδιακού μυός (μυοκαρδιοπάθειες) και η φλεγμονή στον καρδιακό μυ (μυοκαρδίτιδα) είναι παθήσεις οι οποίες επηρεάζουν άμεσα τον καρδιακό μυ.

Η μυοκαρδιοπάθεια αλλάζει τη δομή της καρδιάς σας. Ο μυς ενδέχεται να διογκωθεί και να γίνει πιο άκαμπτος ή η καρδιά μπορεί να διαταθεί. Η μυοκαρδίτιδα είναι μια οξεία φλεγμονή του καρδιακού μυός που συνήθως προκαλείται από μια ιογενή λοίμωξη. Η οξεία φλεγμονή μπορεί να προκαλέσει διατατική μυοκαρδιοπάθεια.

Αυτές οι επιδράσεις στον καρδιακό μυ αποδυναμώνουν την καρδιά η οποία δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει καρδιακή ανεπάρκεια.

Βίντεο

 
Her consultant thinks her heart failure was caused by a viral infection Εξηγεί γιατί ο γιατρός της πιστεύει ότι η καρδιακή ανεπάρκεια προκλήθηκε από μια ιογενή λοίμωξη
 

Επιστροφή στην ενότητα «Τι προκαλεί την καρδιακή ανεπάρκεια;»