Το ηχοκαρδιογράφημα είναι μια εξέταση που χρησιμοποιεί ηχητικά κύματα (υπερήχους) για την εξέταση της καρδιάς. Πρόκειται για την ίδια μέθοδο που χρησιμοποιείται στις έγκυες για την εξέταση των εμβρύων, αλλά το ηχοκαρδιογράφημα εξετάζει την καρδιά σας.

Ο γιατρός θα απλώσει πρώτα ένα λιπαντικό ζελέ στο στήθος σας. Στη συνέχεια, θα τοποθετήσει τον καταγραφέα στο στήθος σας και θα διοχετεύσει έναν παλμό υπερήχων μέσω του δέρματος του στήθους σας. Ο καταγραφέας λαμβάνει τις αντηχήσεις που αντανακλώνται από διάφορα μέρη της καρδιάς σας και τις μετατρέπει σε εικόνα στην οθόνη.

Η διαδικασία είναι απολύτως ανώδυνη και ακίνδυνη και διαρκεί περίπου 10 με 15 λεπτά.

Το ηχοκαρδιογράφημα μπορεί να δώσει ακριβείς πληροφορίες για τη δομή της καρδιάς σας, τη λειτουργία της και τις βαλβίδες της.

Σε κάποιες περιπτώσεις, ο γιατρός μπορεί να θελήσει να διεξαγάγει το ηχοκαρδιογράφημα μετά από μια ήπια καταπόνηση της καρδιάς σας. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να σας χορηγηθεί ένα φάρμακο ή να σας ζητηθεί να ασκηθείτε για σύντομο χρονικό διάστημα και, στη συνέχεια, να επαναληφθεί το ηχοκαρδιογράφημα.

Οι γιατροί συχνά ζητούν μια 24ωρη καταγραφή του ΗΚΓ (Holter ρυθμού) για την ανίχνευση διαταραχών του καρδιακού ρυθμού. Φοράτε μια μικρή συσκευή για μία ημέρα και συνήθως θα πρέπει να προσπαθήσετε να έχετε φυσιολογική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της καταγραφής (προσθήκη επεξήγησης στο ΗΚΓ).

Patient having an echocardiogram.
© Siemens
Ασθενής που υποβάλλεται σε ηχοκαρδιογράφημα.
 
Example of echocardiogram
© Siemens
Παράδειγμα ηχοκαρδιογραφήματος

Επιστροφή στην ενότητα «Κοινές εξετάσεις για την καρδιακή ανεπάρκεια»