Ερώτηση 1

Καρδιακή ανεπάρκεια σημαίνει ότι η καρδιά σας έχει σταματήσει;


Α. Ναι

Β. Όχι