Ερώτηση 1

Καρδιακή ανεπάρκεια σημαίνει ότι η καρδιά σας έχει σταματήσει;

 

  A. Ναι
 
  B. Όχι