Αναιμία σημαίνει ότι έχετε ασυνήθιστα χαμηλή ποσότητα αιμοσφαιρίνης στο αίμα σας. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια περιέχουν αιμοσφαιρίνη, η οποία μεταφέρει οξυγόνο στο σώμα σας. Επομένως, αν δεν έχετε αρκετά ερυθρά αιμοσφαίρια, η καρδιά σας θα πρέπει να λειτουργεί πιο έντονα για να μετακινήσει αυτά τα κύτταρα (και το οξυγόνο που μεταφέρουν) στο σώμα σας με ταχύτερο ρυθμό. Αυτό το επιπλέον φορτίο μπορεί να επιδεινώσει την καρδιακή ανεπάρκεια.

Επιστροφή στο Τι προκαλεί καρδιακή ανεπάρκεια;