Μια διαθήκη εν ζωή is a legal document that lets a person, who may become unable to participate in decisions about their medical care, express their wishes about life-sustaining treatment in advance. It guides the medical team and allows the patient to set limits on what is done to them in certain situations. It’s possible to personalise your living will by including specific statements about the use of medical treatments that may apply to your condition, e.g. καρδιοπνευμονική ανάνηψη (ΚΑΡΠΑ), αναπνοή με μηχανική υποστήριξη και χειρουργική επέμβαση.

Δεδομένου ότι η διαθήκη εν ζωή είναι ένα νομικό έγγραφο, πρέπει να προετοιμαστεί με τη βοήθεια ενός δικηγόρου. Καθώς αλλάζει η κατάσταση της υγείας σας, εί’αι σημαντικό να επανεξετάσετε τις αποφάσεις που αναφέρονται στη διαθήκη εν ζωή και να βεβαιωθείτε ότι αντανακλούν τις τρέχουσες επιθυμίες σας.

Επιστροφή στο Προγραμματισμός για το τέλος της ζωής